Vol 1, No 2

July 2016

Table of Contents

Samidha N. Kalwaghe, Atul V. Dusane
PDF
41-45
P. Pedda Sadhu Naik, T. Venu Gopal
PDF
46-56
Mastan Sharif Shaik, K. Satya Prasad, Rafi Ahamed Shaik, D. Venkata Rao
PDF
57-62
Manoj H. M., Nandakumar A. N.
PDF
63-76
Ogbeide K. O., Eko Mwenrenren E. J.
PDF
77-84